1. Home
  2. Vergoedingen
  3. Acnebehandeling

Vergoeding acnebehandeling

Wat krijgt u vergoed voor acnebehandeling? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Hebt u ernstige acne in het gezicht of de hals? Dan kan een arts vaststellen dat acnebehandeling bij een huidtherapeut of schoonheidsspecialist nodig is. Deze behandeling vergoeden we (deels) vanuit de aanvullende verzekering.

Hebt u ernstige acne op andere plekken van uw lichaam? Dan kan een arts vaststellen dat behandeling bij een dermatoloog in het ziekenhuis nodig is. Dit vergoeden wij vanuit de basisverzekering.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Gaat u naar een dermatoloog? Dan verrekenen wij uw vergoeding met het eigen risico, behalve als de dermatoloog is aangesloten bij een huisartsenpraktijk.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde zorgverlener? Vind een zorgverlener.

U kunt uw selectie verfijnen op: acne. Vanuit daar kunt u uw selectie verfijnen naar: gezichtsbehandeling of dermatologie. Onder gezichtsbehandeling valt een huidtherapeut en schoonheidsspecialist. Een dermatoloog vindt u onder dermatologie.

U kiest zelf een huidtherapeut of een schoonheidsspecialist die staat ingeschreven bij de organisatie ANBOS met de specialisatie acne. U hebt een verwijzing nodig van een arts.

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

CZ Klantenservice