1. Home
  2. Vergoedingen
  3. Bevalling in het ziekenhuis zonder medische indicatie

Vergoeding bevalling ziekenhuis zonder medische indicatie

Wat krijgt u vergoed voor een bevalling in het ziekenhuis zonder medische indicatie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Een poliklinische bevalling is een bevalling in het ziekenhuis onder begeleiding van uw eigen verloskundige, zonder medische indicatie. U krijgt een poliklinische bevalling in het ziekenhuis zonder medische indicatie vergoed uit uw basisverzekering.

U krijgt deze vergoeding als u naar een ziekenhuis gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerd ziekenhuis? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

Voor een poliklinische bevalling in een geboortecentrum zonder medische indicatie geldt een wettelijke eigen bijdrage van € 341,31. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden deze eigen bijdrage.

Voor een poliklinische bevalling in een ziekenhuis verschilt de eigen bijdrage per ziekenhuis. Wilt u weten wat de eigen bijdrage is? Bel dan met CZ Geboortezorgadvies.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

U kiest in overleg met uw verloskundige het ziekenhuis. Op zoek naar een gecontracteerde zorgverlener? Vind een zorgverlener. U kunt uw selectie verfijnen op: ziekenhuis.

Hebt u nog vragen? Stel deze dan aan onze Geboortezorgadviseurs.

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

CZ Geboortezorgadvies

Wilt u liever iemand persoonlijk spreken? Bel onze geboortezorgadviseurs.