1. Home
  2. Vergoedingen
  3. Bril en contactlenzen op medische indicatie

Vergoeding bril en contactlenzen op medische indicatie

Wat krijgt u vergoed voor brillen en contactlenzen op medische indicatie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Contactlenzen op medische indicatie kunnen worden vergoed uit de basisverzekering als:

  • U met de lenzen een betere gezichtsscherpte of kwaliteit van de visus krijgt dan met brillenglazen.
  • De stoornis het gevolg is van een medische aandoening of een trauma. Ook bandagelenzen zonder visuscorrigerende werking krijgt u vergoed bij een ernstige aandoening waarbij een langdurige medische behandeling met deze middelen medisch noodzakelijk is.

Een verzekerde tot 18 jaar kan ook brillenglazen vergoed krijgen. Er moet dan sprake zijn van pathologische myopie (bijziendheid) met een afwijking van tenminste zes dioptrieën. Let op: bij een kappenbril en een ptosisbril worden de brilglazen met een correctie niet vergoed.

U hebt een verwijzing nodig van uw oogarts. Ook moet u vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

De wettelijke eigen bijdrage is:

  • € 56,- per lens bij een gebruiksduur langer dan een jaar
  • € 112,- per jaar bij lenzen met een gebruiksduur korter dan een jaar, als er één lens wordt aangepast is de jaarlijkse bijdrage € 56,-
  • € 56,- per glas voor kinderbrillen

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Voor brillen en contactlenzen kiest u zelf uw leverancier. Vind een leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: contactlenzen of brillen.

Wij hebben bij verschillende opticiens korting voor u geregeld. Bekijk uw voordeel.

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

CZ Klantenservice