1. Home
  2. Vergoedingen
  3. Buitenland tijdelijke nierdialyse

Vergoeding tijdelijke nierdialyse in het buitenland

Wat krijgt u vergoed voor tijdelijke nierdialyse in het buitenland? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

CZ vergoedt nierdialyse in het buitenland. U krijgt zowel de kosten voor de nierdialyse vergoed als de reiskosten van het verblijfsadres naar het dialysecentrum. De vergoeding geldt voor tijdelijke nierdialyse binnen en buiten Europa.

U regelt de tijdelijke nierdialyse zelf en hebt voor vertrek goedkeuring gekregen van CZ.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Wat regelt u zelf?

U kunt zelf de nierdialyse in het buitenland bij CZ aanvragen. Ook de huisarts, een medisch specialist, (het maatschappelijk werk) van het ziekenhuis in Nederland of de Nierstichting kunnen dat voor u doen. Bij uw aanvraag vermeldt u het relatienummer van uw verzekering, de naam en adres van het buitenlandse dialysecentrum en de periode dat u in het buitenland gaat dialyseren. Stuur uw aanvraag per e-mail naar onse afdeling Medische beoordelingen buitenland. Of kunt u deze opsturen naar:

CZ Afdeling Medische beoordelingen buitenland 
Postbus 90152 
5000 LD Tilburg

Nierdialyse in een EU-land, EER-land of Zwitserland

Krijgt u  een nierdialyse in een EU-land,  EER-land of Zwitserland? Dan kunt u ook een vergoeding krijgen volgens de tarieven en de voorwaarden van het land waar u op dat moment bent. Dat kan voor- of nadelen hebben. Soms hoeft u bijvoorbeeld geen eigen risico te betalen. Maar soms krijgt u ook minder vergoed.

Wilt u in aanmerking komen voor een vergoeding op basis van de lokale tarieven en voorwaarden? Dan is een vereiste dat het dialysecentrum de Europese zorgpas (EHIC) of het verdragsformulier S2 accepteert. 

U kunt zelf eenvoudig uw EHIC aanvragen. Een S2 nodig? Bel de infolijn buitenland: (046) 459 51 45.

Waar kunt u terecht?

Hebt u vragen over nierdialyse in het buitenland of wilt u weten bij welke zorgverleners u terecht kunt? De Nierstichting heeft veel ervaring met vakantie in het buitenland voor mensen die dialyse nodig hebben. U kunt bij hen terecht voor tips en advies.

Bij Global Dialysis vindt u een overzicht van alle dialysecentra ter wereld.

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

Medische Beoordelingen