1. Home
  2. Vergoedingen
  3. Depressie preventie

Vergoeding depressie preventie

Wat krijgt u vergoed voor preventie bij depressie klachten en paniekklachten? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Preventie voor (lichte) depressieklachten en paniekklachten krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. Bij preventie voor (lichte) depressieklachten en paniekklachten krijgt u hulp van een zorgverlener om deze klachten onder controle te krijgen.

U krijgt deze vergoeding als u naar een zorgverlener gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde zorgverlener? Vind een zorgverlener. U kunt uw selectie verfijnen op: huisarts, ziekenhuis, gezondheidszorg psycholoog en/of fysiotherapeut.

Gaat u naar een gezondheidszorg (GZ) psycholoog? Uw behandeling kan dan ook vallen onder generalistische basis GGZ. Uw psycholoog kan u hier meer uitleg over geven.

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

Medische Beoordelingen