1. Home
 2. Vergoedingen
 3. Geestelijke Gezondheidszorg vanaf 18 jaar

Vergoeding Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) vanaf 18 jaar

Wat krijgt u vergoed voor hulp in de GGZ? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Psychische problemen hebben te maken met uw gevoelens en gedachten. Het kan zijn dat u geestelijk in de knoop zit en psychologische hulp nodig hebt. Dan gaat u hiermee eerst naar uw huisarts. Hier kunt u mogelijk geholpen worden door een Praktijkondersteuner (POH-GGZ). Als uw klachten aanhouden of erger worden, kunt u een verwijzing krijgen voor de generalistische basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. Hiervoor krijgt u een vergoeding uit uw basisverzekering.

* Generalistische basis GGZ

Basis GGZ is geestelijke gezondheidszorg bij een niet-complexe psychische stoornis. Dat betekent dat u lichte tot matige klachten heeft, of stabiele chronische problemen.

* Gespecialiseerde GGZ

Bij gespecialiseerde GGZ gaat het om diagnostiek en behandeling van complexe psychische problemen. De behandeling kan plaatsvinden in een psychiatrische instelling of in een ziekenhuis. Maar ook in een eigen praktijk van een psychiater of psychotherapeut. U krijgt een vergoeding voor gespecialiseerde GGZ zonder opname of de eerste 3 jaar mét opname. Hebt u daarna nog een opname nodig? Dan krijgt u een vergoeding via de Wet langdurige zorg (Wlz).

Bent u jonger dan 18 jaar? Psychische zorg aan jongeren tot 18 jaar valt onder de Jeugdwet en wordt door de gemeente geregeld.

Voorkom financiële verrassingen

 1. Zorg voor een verwijzing

  U hebt een verwijzing nodig van uw huisarts, straatdokter, specialist ouderengeneeskunde of medisch specialist. Voor behandeling zonder opname is een verwijzing van een bedrijfsarts ook geldig.

  U hebt deze verwijzing niet (opnieuw) nodig als het gaat om spoedzorg. Of als u van de basis GGZ wordt verwezen naar de gespecialiseerde GGZ of andersom.

 2. Ga naar een gecontracteerde zorgverlener

  U krijgt de vergoeding als u naar een gecontracteerde zorgverlener gaat waarmee CZ afspraken heeft gemaakt over kwaliteit en prijzen.

  Wilt u toch naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u misschien minder vergoed. Dat is afhankelijk van de verzekering die u hebt. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. Vraag ook of uw zorgverlener een kwaliteitsstatuut heeft. Dit beschrijft wat zorgverleners in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording. Zo krijgt u de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgverlener. Heeft uw zorgverlener geen kwaliteitsstatuut? Dan vergoeden we uw zorg in het geheel niet.

 3. Basis GGZ? Eén traject per kalenderjaar
  Zijn voor de behandeling van dezelfde zorgvraag meer trajecten nodig in één kalenderjaar? Dan moet u waarschijnlijk worden verwezen naar de gespecialiseerde GGZ. Soms zijn uitzonderingen mogelijk. Laat u vóór uw behandeling informeren. Bel onze klantenservice op 088 555 77 77 of lees de voorwaarden in het reglement

 4. Zeg uw afspraak op tijd af
  U krijgt geen vergoeding als u een afspraak voor psychische hulp of psychotherapie niet op tijd afzegt.

Waar krijgt u géén vergoeding voor

Wat niet wordt vergoed, is GGZ voor kinderen tot 18 jaar. Hiervoor kunt u terecht bij uw gemeente. U krijgt ook géén vergoeding voor onder andere:

 • Hulp bij problemen over werk, school of relatie
 • Intelligentieonderzoek
 • Dyslexiebehandeling
 • Coaching, training, cursussen
 • Orthopedagogische zorg
 • Behandeling van obesitas en eetverslaving
 • Keuringen

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Wordt u behandeld door uw huisarts of de praktijkondersteuner GGZ, dan betaalt u geen eigen risico. U betaalt wel een eigen risico bij een GZ-psycholoog of psychotherapeut.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Heeft uw zorgverlener een contract met ons?

Wij maken afspraken met zorgverleners over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Daarnaast maken wij binnen de GGZ afspraken over de hoeveelheid zorg die een zorgverlener per jaar mag verlenen (dat heet een omzetplafond). Zo stimuleren we zorgverleners om de zorg zo efficiënt mogelijk in te zetten. Het kan voorkomen dat een zorgverlener aan het plafond van dit jaar zit. Er ontstaat dan een wachtlijst. Kunt u niet terecht bij de zorgverlener van uw voorkeur? Neem dan contact op met het CZ Zorgteam voor wachtlijstbemiddeling.

Vind uw zorgverlener

Op zoek naar een huisarts of een GGZ-zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een huisarts of GGZ-zorgverlener.

Inzet van e-health

E-health kan onderdeel uitmaken van uw behandeling. E-health is het gebruik van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. CZ vindt het belangrijk dat mensen zelf regie over hun gezondheid nemen en dat is precies wat e-health doet. Het voordeel van e-health is dat zorg en ondersteuning aangeboden kan worden zonder dat u fysiek naar de zorgverlener hoeft, dus bijvoorbeeld gewoon vanuit huis.

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

CZ Klantenservice