1. Home
  2. Vergoedingen
  3. GGZ gespecialiseerd vanaf 18 jaar

Vergoeding gespecialiseerde GGZ vanaf 18 jaar

Wat krijgt u vergoed voor hulp in de gespecialiseerde GGZ? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Bent u 18 jaar of ouder en hebt u specialistische GGZ nodig? Dan krijgt u een vergoeding uit uw basisverzekering. Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is gericht op psychische problemen en stoornissen die te complex zijn voor de eerstelijns psychologische hulp (basis GGZ). Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een aantal aandoeningen tegelijk. De hulpverlener is doorgaans een specialist, zoals een psychiater, psychotherapeut of klinisch psycholoog.

De meeste aandoeningen kunnen zonder opname behandeld worden. Gespecialiseerde GGZ zonder opname wil zeggen dat u uw hulpverlener regelmatig bezoekt voor uw behandeling, maar dat u thuis leeft en slaapt. Soms kan het wel zijn dat u moet worden opgenomen.

U hebt vanuit de basisverzekering recht op:

  • diagnostiek en psychotherapie waaronder psychoanalytische psychotherapie
  • andere specialistische GGZ zonder opname
  • de eerste 3 jaar van specialistische GGZ met opname

U hebt een verwijzing nodig van uw huisarts, die bij voorkeur ondersteund wordt door een Praktijk Ondersteuner voor de GGZ (POH-GGZ), een straatdokter (huisarts voor dak- en thuislozen) of medisch specialist. Voor een verblijf zonder opname is een verwijzing van een bedrijfsarts ook geldig. Is er sprake van spoedeisende zorg? Dan hebt u geen schriftelijke verwijzing nodig.

U krijgt de vergoeding als u naar een zorgverlener gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

U krijgt geen vergoeding als u een afspraak voor psychiatrische hulp of psychotherapie niet op tijd afzegt.

Wat niet wordt vergoed, is GGZ voor kinderen tot 18 jaar. Hiervoor kunt u terecht bij uw gemeente.

Hebt u na 3 jaar nog een behandeling gespecialiseerde GGZ nodig met verblijf? Dan krijgt u deze zorg vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Lees meer op de site van het Zorgkantoor.

Kwaliteitsstatuut GGZ

Sinds 1 januari 2017 moet de GGZ-zorgverlener die u behandelt een kwaliteitsstatuut GGZ hebben. In het kwaliteitsstatuut staat wat zorgverleners in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording. Zo krijgt u de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgverlener. Gaat u naar een niet-gecontracteerde GGZ-zorgverlener? Dan raden wij aan om vooraf aan uw zorgverlener te vragen of deze beschikt over een kwaliteitsstatuut. Is dat niet het geval? Dan wordt deze zorg niet vergoed.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Heeft uw zorgverlener een contract met ons?

Wij maken afspraken met zorgverleners over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Daarnaast maken wij binnen de GGZ afspraken over de hoeveelheid zorg die een zorgverlener per jaar mag verlenen (dat heet een omzetplafond). Zo stimuleren we zorgverleners om de zorg zo efficiënt mogelijk in te zetten. Het kan voorkomen dat een zorgverlener aan het plafond van dit jaar zit. Er ontstaat dan een wachtlijst. Kunt u niet terecht bij de zorgverlener van uw voorkeur? Neem dan contact op met het CZ Zorgteam voor wachtlijstbemiddeling.

Vind uw zorgverlener

Op zoek naar een huisarts of een GGZ-zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een huisarts of GGZ-zorgverlener.

Voor sommige aandoeningen zijn er extra afspraken gemaakt met GGZ-zorgverleners. Bijvoorbeeld voor::

Inzet van e-health

E-health kan onderdeel uitmaken van uw behandeling. E-health is het gebruik van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Wij vinden het belangrijk dat mensen zelf regie over hun gezondheid nemen en dat is precies wat e-health doet. Het voordeel van e-health is dat zorg en ondersteuning aangeboden kan worden zonder dat u fysiek naar de zorgverlener hoeft, dus bijvoorbeeld gewoon vanuit huis.

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

CZ Klantenservice