1. Home
  2. Vergoedingen
  3. Huisartsbezoek

Vergoeding huisartsenzorg

Wat krijgt u vergoed voor huisartsenzorg? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Huisartsbezoek

Het bezoek aan de huisarts wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Wij hebben met huisartsen in Nederland afspraken over de kwaliteit en prijzen. Een huisarts is de eerste bij wie u zich meldt met vragen over uw gezondheid. De huisarts luistert naar uw klachten en stelt vast wat er met u aan de hand is. De huisarts behandelt u en helpt u bij het voorkomen van ziekte. Hij kan u ook doorverwijzen naar een andere arts of naar een praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk.

Een praktijkondersteuner begeleidt patiënten en neemt een aantal taken van de huisarts over bij verschillende specialismen, zoals somatiek en geestelijke gezondheidszorg. De praktijkondersteuner geeft voorlichting over uw ziekte, voert controles uit, helpt u met uw medicijnen en bekijkt samen met u hoe u gezonder kunt leven. Als u psychische klachten hebt, dan kunt u terecht bij de praktijkondersteuner GGZ. Deze inventariseert en analyseert wat er bij u speelt. En bespreekt samen met u de mogelijke vervolgstappen.

Eerstelijnsdiagnostiek

Goede zorg begint met het stellen van de juiste diagnose. Het kan zijn dat uw huisarts u daarvoor doorverwijst voor bijvoorbeeld bloedafname, een röntgenfoto of weefselonderzoek. We noemen dit eerstelijnsdiagnostiek. Dit wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoeding krijgt u als dit onderzoek wordt uitgevoerd door een laboratorium, ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen. U betaalt hiervoor wel eigen risico. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Wilt u zelf (preventief) onderzoek laten doen, bijvoorbeeld voor een medische check? Dan hebt u geen verwijzing van een arts nodig. Het onderzoek wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt de kosten zelf.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Huisartsbezoek

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Eerstelijnsdiagnostiek

Krijgt u de eerstelijnsdiagnostiek vergoed vanuit uw basisverzekering? Dan betaalt u Bedrag dat u eerst zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in 2017 € 385,-. Bovenop het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500,- Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.
. De vergoeding vanuit de basisverzekering valt namelijk niet onder huisartsenzorg. De huisarts is de opdrachtgever van het onderzoek, maar het onderzoek wordt uitgevoerd en in rekening gebracht door het laboratorium, ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum.
 

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde zorgverlener? Vind een zorgverlener. U kunt uw selectie verfijnen op: huisarts. Hebt u ’s avonds, ’s nachts, in het weekend of op een feestdag een dokter nodig? Uw huisarts is aangesloten bij een huisartsenpost. Daar kunt u dan terecht.

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

CZ Klantenservice