1. Home
  2. Vergoedingen
  3. Kraamzorg

Vergoeding kraamzorg

Wat krijgt u vergoed voor kraamzorg? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Kraamzorg zonder medische indicatie

U krijgt een vergoeding uit onze basisverzekering voor kraamzorg zonder medische indicatie. De kraamzorg vindt thuis plaats of in een kraam- of geboortecentrum. Het aantal dagen en uren dat u kraamzorg krijgt wordt volgens het landelijk indicatieprotocol kraamzorg vastgesteld door de verloskundige of medisch specialist. Kraamzorg thuis duurt normaalgesproken 10 dagen. Kiest u een zorgverlener die geen contract met ons heeft? Dan krijgt u misschien minder vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

U betaalt altijd een wettelijke eigen bijdrage per uur voor kraamzorg zonder medische indicatie.

Kraamzorg met medische indicatie in het ziekenhuis

Bent u bevallen in het ziekenhuis en hebt u een medische indicatie waardoor u de kraamzorg in het ziekenhuis ontvangt? Dan krijgt u kraamzorg vergoed uit onze basisverzekering. U betaalt geen eigen bijdrage. Als u naar huis mag (en dus niet langer een medische indicatie hebt) en u hebt nog recht op kraamzorg, ontvangt u de resterende uren kraamzorg thuis of in een geboorte- of kraamcentrum. Omdat er geen medische indicatie meer is betaalt u over deze uren wel een eigen bijdrage.

Eigen bijdrage

Kraamzorg in het ziekenhuis of geboortecentrum

Als u kraamzorg krijgt in het ziekenhuis of in het geboorte- of kraamcentrum en het is niet medisch noodzakelijk, dan betaalt u een wettelijke eigen bijdrage van € 17,- per dag. Als u de aanvullende verzekering Gezinnen hebt, krijgt u deze wettelijke eigen bijdrage vergoed. Als uw zorgverlener een hoger bedrag declareert dan het wettelijke tarief van € 121,- per dag, betaalt u het hogere bedrag als extra eigen bijdrage. Dit bedrag wordt niet vergoed uit de aanvullende verzekering.

Kraamzorg thuis

Als u kraamzorg thuis krijgt, dan betaalt u een wettelijke eigen bijdrage van € 4,30 per uur. Als u de aanvullende verzekering Gezinnen hebt, krijgt u deze wettelijke eigen bijdrage vergoed.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

Vraag kraamzorg uiterlijk 5 maanden vóór de vermoedelijke bevallingsdatum aan bij CZ geboortezorgadviseurs. Of vraag kraamzorg aan via Mijn CZ.

Op zoek naar een ziekenhuis of geboortecentrum bij u in de buurt? Vind een ziekenhuis of geboortecentrum.

Bekijk meer tips rondom zwangerschap en geboorte.

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

CZ Geboortezorgadvies

Wilt u liever iemand persoonlijk spreken? Bel onze geboortezorgadviseurs.