1. Home
  2. Vergoedingen
  3. Lichttherapie

Vergoeding lichttherapie

Wat krijgt u vergoed voor lichttherapie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Lichttherapie in het ziekenhuis krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. Lichttherapie thuis (met apparatuur uit het ziekenhuis) krijgt u vergoed bij ernstige psoriasis en ernstige vitiligo.

U krijgt deze vergoeding als u naar een zorgverlener gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Hebt u lichttherapie nodig in verband met ernstige psoriasis of vitiligo? Dan kiest u zelf uw ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum. Bel voor meer informatie de CZ Ziekenhuislijn: (013) 593 82 40.

Hebt u lichttherapie nodig in verband met ernstig eczeem? Dan kiest u zelf van welke leverancier u de apparatuur koopt of huurt. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de huur- of aanschafkosten van de apparatuur voor lichttherapie bij de indicatie eczeem moet u vooraf toestemming bij ons aanvragen.

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

Medische Beoordelingen