1. Home
 2. Vergoedingen
 3. Medisch specialistische zorg

Vergoeding medisch specialistische zorg

Wat krijgt u vergoed voor medisch specialistische zorg? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Medisch specialistische zorg is zorg door medisch specialisten. U krijgt dit in de meeste gevallen vergoed uit uw basisverzekering. Vanuit sommige aanvullende verzekeringen krijgt u een vergoeding voor specifieke medisch specialistische zorg zoals ooglidcorrecties en sterilisatie. 

Onder medisch specialistische zorg vallen onder andere het consult van de medisch specialist, onderzoeken, verpleging en de meeste ziekenhuiszorg, bijvoorbeeld:

 • knieoperatie of heupoperatie (vervangen van knie of heup)
 • behandelingen bij kanker zoals operaties, bestralingen of chemotherapie
 • röntgenfoto, MRI scan of kijkoperatie
 • onderzoek bij de gynaecoloog
 • behandelingen bij hersenbloedingen of hartinfarcten
 • behandelingen bij hart- en vaatziekten, zoals katheterisatie, dotteren, plaatsen van stent, bypassoperatie
 • behandeling van spataderen (valt onder flebologie)
 • bariatrische chirurgie (gastric bypass, gastric sleeve, maagverkleining)
 • staaroperatie
 • amandelen knippen
 • abortus bij zwangerschappen die om medische redenen moeten worden beëindigd

Voordat u aan de behandeling begon, hebt u een verwijzing gehad van een huisarts, verloskundige, medisch specialist, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, jeugdarts of bedrijfsarts.

U krijgt deze vergoeding als u naar een zorgverlener gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Nieuwe of experimentele behandelingen

Soms wordt een behandeling niet vergoed. Bijvoorbeeld omdat de behandeling nieuw of experimenteel is. Dan is eerst nog verder onderzoek nodig naar de resultaten van deze behandeling.
Lees meer over de vergoeding van nieuwe of experimentele behandelingen.

Voorwaardelijke zorg

Sommige zorg krijgt u voorwaardelijk vergoed. Voorwaardelijke vergoedingen zijn vergoedingen die nog niet definitief zijn opgenomen in de basisverzekering. Het Zorginstituut Nederland beoordeelt welke behandelingen hieronder vallen.

Kijk voor welke behandelingen en medicijnen u een voorwaardelijke vergoeding kunt krijgen

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een zorgverlener bij u in de buurt? Vind een zorgverlener. U kunt zoeken op ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum of behandeling.

Voor sommige behandelingen kunt u alleen bij gespecialiseerde zorgverleners terecht

CZ maakt met alle ziekenhuizen in Nederland afspraken over de kwaliteit van de zorg. Maar voor bepaalde behandelingen of aandoeningen contracteren we alleen gespecialiseerde zorgverleners en kopen we deze zorg ’selectief’ in. Voor 2017 geldt dat voor:

 • Borstkanker
 • Bariatrie (maagoperatie voor gewichtsvermindering)
 • Schisis
 • Langdurige infectie na heup of knieprothese
 • Mohs' chirurgie

Welke zorgaanbieders zijn voor deze behandelingen gecontracteerd in 2018?

Vanaf 12 november 2017 weten we welke zorgaanbieders in 2018 gecontracteerd worden voor het uitvoeren van deze behandelingen. Wilt u weten om welke zorgverleners het gaat? Raadpleeg dan vanaf 12 november de Zorgvinder.

Lees meer over selectieve inkoop

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

CZ Klantenservice