1. Home
  2. Vergoedingen
  3. Tandheelkunde vanaf 18 jaar

Vergoeding tandheelkunde vanaf 18 jaar

Wat krijgt u vergoed voor tandheelkunde vanaf 18 jaar? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Basisverzekering

Sommige mondzorg vanaf 18 jaar wordt (gedeeltelijk) vergoed uit de basisverzekering:

Aanvullende verzekering

In de meeste gevallen krijgt u voor mondzorg vanaf 18 jaar alleen een vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering. U kunt voor deze zorg terecht bij een tandarts, mondhygiënist, tandprotheticus of paradontoloog. De vergoeding verschilt per aanvullende verzekering.

U krijgt geen vergoeding voor het bleken van de tanden, keuringsrapporten of voor de abonnementskosten bij de tandarts. Bij een abonnement rekent de tandarts een vast bedrag voor een bepaalde periode. Hiervoor ontvangt u mondzorg die u nodig hebt, zonder dat u per losse behandeling betaalt.

U krijgt bij de basis- en aanvullende verzekering maximaal het wettelijk tarief vergoed:

Wettelijke tarievenlijst t/m 28 februari 2017
Wettelijke tarievenlijst vanaf 1 maart 2017

Voor sommige behandelingen betaalt u materiaal- en techniekkosten. Hiervoor zijn geen wettelijke tarieven. Wat hiervoor normale bedragen zijn, vindt u in de referentielijst. Zo kunt u zien of uw mondzorgverlener gebruikelijke tarieven in rekening brengt.

Referentielijst t/m 28 februari 2017
Referentielijst vanaf 1 maart 2017

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

U kiest zelf uw tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus. Vind een zorgverlener.

Meer informatie over mondzorg vindt u op de website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde:

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

CZ Klantenservice