1. Home
  2. Vergoedingen
  3. Thuisbewakingsmonitor

Vergoeding thuisbewakingsmonitor

Wat krijgt u vergoed voor een thuisbewakingsmonitor? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Wij vergoeden een thuisbewakingsmonitor uit de aanvullende verzekering. Een thuisbewakingsmonitor is bestemd voor het bewaken van een baby om wiegendood te voorkomen. Een thuisbewakingsmonitor is via een electrode verbonden met de baby. Als de baby gedurende 20 seconden niet ademt, gaat het alarm af.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

Als u gebruik wilt maken van een thuisbewakingsmonitor moet de kinderarts dit vooraf aanvragen. Vraag uw behandelend kinderarts dus om een aanvraag bij ons in te dienen voor thuisbewaking.

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

CZ Klantenservice