1. Home
  2. Vergoedingen
  3. Thuisdialyse

Vergoeding thuisdialyse

Wat krijgt u vergoed voor thuisdialyse? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

U krijgt thuisdialyse vergoed uit de basisverzekering. De vergoeding geldt voor de apparatuur voor thuisdialyse, het onderhoud van deze apparatuur, de vloeistoffen voor het verrichten van de dialyse en eventuele woningaanpassingen voor zover andere regelingen (zoals Wmo) daarin niet voorzien. De specialist van het dialysecentrum beoordeelt of thuisdialyse geschikt voor u is. Voor dialyse in het ziekenhuis geldt een andere vergoeding.

Ook krijgt u een onkostenvergoeding bijvoorbeeld voor stroomkosten. Hoe hoog deze vergoeding is hangt af van hoe vaak u dialyseert:

Soort dialyse Vergoeding
CAPD € 28,72 per week
CCPD € 40,38 per week
CAPD/CCPD € 62,30 per week
Thuisdialyse, 1 tot 3 keer per week € 45,86 per week
Thuisdialyse, 4 tot 5 keer per week € 73,53 per week
Thuisdialyse, 6 tot 7 keer per week € 96,09 per week

U kunt deze kosten maandelijks declareren via het declaratieformulier.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde leverancier? Vind een leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: dialysecentrum.

U moet vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen door een brief naar ons op te sturen van uw behandelend arts. In deze brief staat welke vorm van dialyse u gaat doen, waar u dit gaat doen en onder wiens verantwoordelijkheid.

Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een gecontracteerde leverancier. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Hebt u het hulpmiddel niet meer nodig? Dan moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van CZ. Het hulpmiddel wordt dan weer bij u opgehaald.

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

Medische Beoordelingen