1. Home
  2. Vergoedingen
  3. Trippelstoel

Vergoeding trippelstoel

Wat krijgt u vergoed voor een trippelstoel? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Een vergoeding voor een trippelstoel zit in de basisverzekering. Met een trippelstoel verplaatst u zich zittend in huis. Dit kan nodig zijn wanneer het voor u belangrijk is om uw handen vrij te hebben voor bijvoorbeeld huishoudelijke activiteiten.

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U betaalt geen eigen risico als u de trippelstoel leent. Koopt u dit hulpmiddel? Dan betaalt u wel eigen risico.

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde leverancier? Vind een leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: trippelstoelen.

U hebt vooraf toestemming van ons nodig. Gaat u naar een gecontracteerde leverancier, dan regelen zij dit voor u. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Vraag een akkoordverklaring bij ons aan en stuur hierbij mee:

  • De medische diagnose van de arts die u behandelt, waarin is aangegeven wat uw lichamelijke beperkingen zijn en welke voorziening nodig is
  • Een uitgebreide motivatie van een ergotherapeut

U leent dit hulpmiddel. Hebt u geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een gecontracteerde leverancier. De leverancier beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Hebt u het hulpmiddel niet meer nodig? Dan moet u dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van CZ. Het hulpmiddel wordt dan weer bij u opgehaald.

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

Medische Beoordelingen