1. Home
  2. Vergoedingen
  3. Vaccinaties

Vergoeding vaccinaties

Wat krijgt u vergoed voor vaccinaties? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Voor vaccinaties kunt u vanuit onze aanvullende verzekeringen een (gedeeltelijke) vergoeding krijgen. Als u recht hebt op een vergoeding voor een vaccinatie, vergoeden we zowel de kosten van de entstof als de kosten van het vaccineren. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • U gaat op reis naar een land met een verhoogd risico op een van de ziekten waarvoor de vaccinatie wordt voorgeschreven.
  • De vaccinatie is niet onnodig kostbaar of ondoelmatig.
  • U krijgt de vaccinatie van een (bedrijfs)arts of zorginstelling die is aangesloten bij het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR).
  • De entstof van de vaccinatie is geleverd door een apotheek, GGD of een andere leverancier waarmee we afspraken hebben gemaakt.

De vergoeding geldt alleen voor: DTP, BMR, hepatitis-A, -B, -A/B, bloedonderzoek bij hepatitis B, gele koorts, tyfus, mantouxtest, tuberculose (tbc), meningitis, Japanse encefalitis, tekenencefalitis en rabiës.

U kunt vanuit onze aanvullende verzekeringen ook een (gedeeltelijke) vergoeding krijgen voor tabletten tegen exotische ziekten.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

U kunt zich laten vaccineren bij elke arts of zorginstelling die is aangesloten bij het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR). Bekijk de vaccinatieadressen van het LCR. Uw huisarts of de GGD kan u adviseren waar u het beste een vaccinatie kunt halen.

U kunt zich ook thuis laten vaccineren. Als verzekerde van CZ krijgt u dan korting. Ook als u verder niet bent verzekerd voor reisvaccinaties. Vraag thuisvaccinatie aan.

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

CZ Klantenservice