1. Home
 2. Vergoedingen
 3. Vervoer

Vergoeding zittend ziekenvervoer

Welke reiskosten krijgt u vergoed voor ziekenvervoer per auto, taxi of openbaar vervoer? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Hebt u zorg nodig en moet u naar een ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum of andere zorginstelling? En krijgt u deze behandeling vergoed vanuit uw basisverzekering? Dan krijgt u misschien een vergoeding voor vervoerskosten.

U hebt recht op een reiskostenvergoeding als:

 • U een nierdialysebehandeling moet ondergaan.
 • U een radiotherapie- of chemotherapiebehandeling moet ondergaan.
 • U niet alleen kunt reizen door uw visuele beperking (gezichtsvermogen minder dan 0,3 aan beide ogen met correctie).
 • U afhankelijk bent van een rolstoel.
 • U intensieve kindzorg krijgt en het vervoer naar een verpleegkundig kinderdagverblijf medisch noodzakelijk is.
 • U voor behandeling van een andere langdurige aandoening vervoer nodig hebt. U hebt recht op een vergoeding als u voor deze behandeling per 12 maanden meer dan 1000 km aflegt voor de enkele reis van uw huis naar de zorginstelling. Hierbij geldt de voorwaarde dat wij de zorg waarvoor het vervoer bestemd is uit de basisverzekering vergoeden.

Is één van bovenstaande situaties voor u van toepassing? Dan krijgt u vergoed:

 • Vervoer door een gecontracteerde vervoerder: u ontvangt per keer een vergoeding tot maximaal 200 km per enkele reis.
 • Gaat u naar een niet-gecontracteerde vervoerder? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. Als u kiest voor een niet-gecontracteerde vervoerder, dan is het wel belangrijk dat de vervoerder een TX-keurmerk heeft. Dat is het landelijke kwaliteitskeurmerk voor vervoer.
 • Met eigen vervoer: u ontvangt € 0,28 per kilometer op basis van de snelste weg volgens de routeplanner Routenet.
 • Met het openbaar vervoer: u krijgt 100% vergoeding op basis van de tweede klasse van het openbaar vervoer.

Werkt u in Nederland maar woont u in het buitenland? Of hebt u onze toestemming gekregen voor een behandeling in het buitenland? Dan gelden er andere vergoedingen. Bekijk hiervoor onze brochure.

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor een vergoeding? Neem contact op met de afdeling Medische Beoordelingen.

Eigen bijdrage

We verrekenen de vergoeding eerst met uw eigen bijdrage en eigen risico. Dat werkt zo:

 • In 2017 is de eigen bijdrage € 100,-. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. We hebben met alle gecontracteerde vervoerders afgesproken dat we uw eigen bijdrage voorschieten. U ontvangt van ons later een rekening.
 • Voor deze vergoeding betaalt u naast de eigen bijdrage ook eigen risico. Het eigen risico wordt in rekening gebracht na de eigen bijdrage. In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. Daarnaast hebt u misschien ook gekozen voor een extra, vrijwillig eigen risico.
 • Verblijft u in een Wlz-instelling en moet u voor een behandeling (die uw basisverzekering vergoedt) naar een zorgverlener? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een gecontracteerd taxibedrijf? Vind een taxibedrijf bij u in de buurt. U hebt vooraf een akkoordverklaring van ons nodig. Download het aanvraagformulier en stuur het naar ons op.

Reist u met een van onze gecontracteerde taxibedrijven? Dan betaalt CZ direct aan het taxibedrijf. Daar hoeft u niets voor te doen. Wilt u eigen vervoer en/of openbaar vervoer declareren? Gebruik dan het declaratieformulier vervoerskosten zittend ziekenvervoer.

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

Medische Beoordelingen