1. Home
  2. Vergoedingen
  3. Voeding hulpmiddel toediening

Vergoeding voedingshulpmiddel (sonde)

Wat krijgt u vergoed voor hulpmiddelen voor het toedienen van voeding? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding, zoals een sonde met bijbehorende pomp, worden vergoed als u een diagnose hebt gekregen voor vergoeding van voeding, en er sprake is van een ernstige slikstoornis of passagestoornis. Met een sonde (een slangetje) wordt het voedsel direct in uw maag gebracht.

De hulpmiddelen voor voeding worden uw eigendom. De uitwendige voedingspompen krijgt u in bruikleen.

Deze hulpmiddelen worden vergoed als u een diagnose hebt gekregen voor vergoeding van voeding. Deze diagnose krijgt u als:

  • U niet uit kunt komen met aangepaste normale voeding en andere producten van bijzondere voeding
  • U een stofwisselingsstoornis hebt
  • U een voedselallergie hebt
  • U een resorptiestoornis hebt: onvermogen om (bepaalde) voeding te verteren zodat het kan worden opgenomen in het bloed
  • U een, via een gevalideerd screeningsinstrument vastgestelde, ziektegerelateerde ondervoeding of een risico daarop hebt. Uw diëtist kan door dit instrument bepalen of u risico hebt op ondervoeding

U krijgt deze vergoeding als u naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Een uitwendige voedingspomp krijgt u in bruikleen en gaat niet af van uw eigen risico.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde leverancier? Vind een leverancier. U kunt uw selectie verfijnen op: hulpmiddelen voor het toedienen van voeding.

U moet vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Daarbij moet uw arts aangeven welke beperkingen u hebt en welke voorzieningen noodzakelijk zijn.

Gaat het om een vervolgaanvraag? Dan hoeft u alleen een akkoordverklaring bij ons aan te vragen als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat. Gaat u naar een gecontracteerde leverancier? Dan regelt deze de aanvraag voor u.

De leveranciers leveren de voeding binnen 24 uur nadat zij het aanvraagformulier hebben ontvangen. Bij spoed leveren zij zelfs binnen 4 uur. Vervolgleveringen worden direct uit voorraad geleverd of uiterlijk binnen 3 werkdagen na bestelling.

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

Medische Beoordelingen