1. Home
  2. Vergoedingen
  3. Voetzorg
  4. Allergeenvrije schoenen

Vergoeding allergeenvrije schoenen

Wat krijgt u vergoed voor allergeenvrije schoenen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Individueel op maat gemaakte allergeenvrije schoenen zijn bestemd voor mensen die door een ernstige allergie (bijvoorbeeld een lijmallergie) de allergeenvrije gewone confectieschoenen niet kunnen verdragen.

U krijgt allergeenvrije schoenen vergoed uit de basisverzekering. De allergeenvrije schoenen worden uw eigendom.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

Iedereen schaft regelmatig schoenen aan. Daarom betalen ook verzekerden die allergeenvrije schoenen nodig hebben een vergelijkbaar bedrag in de aanschafkosten. Dit heet een eigen bijdrage.

Deze eigen bijdrage is:

  • Tot 16 jaar: € 67,50
  • Vanaf 16 jaar: € 135,00

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde leverancier? Vind een leverancier. U kunt zoeken op: orthopedische en semi-orthopedische schoenen.

Vraag altijd een akkoordverklaring bij ons aan. Stuur met deze akkoordverklaring mee:

  • Een toelichting van de dermatoloog of allergoloog met vermelding van de vastgestelde allergie
  • Een prijsopgave van de leverancier

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Vraag ons dan ook om toestemming bij een vervolgaanvraag. U doet dit op dezelfde manier als bij een 1e aanvraag.

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

Medische Beoordelingen