1. Home
  2. Vergoedingen
  3. Voetzorg
  4. Orthopedische schoenen

Vergoeding orthopedische schoenen

Wat krijgt u vergoed voor orthopedische schoenen? Bekijk uw vergoeding.

Wat krijgt u vergoed?

Orthopedische schoenen krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. De schoenen zijn uw eigendom. Vraag altijd een verwijzing van uw huisarts. De huisarts schat in of u complexe voetzorg nodig hebt via een specialist of dat hij u rechtstreeks kan verwijzen naar een orthopedisch schoenmaker.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Ook moet een reservepaar altijd aangevraagd worden. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

Iedereen schaft regelmatig schoenen aan. Daarom betalen ook verzekerden die orthopedische schoenen nodig hebben een vergelijkbaar bedrag in de aanschafkosten. Dit heet een eigen bijdrage.

Deze eigen bijdrage is:

  • Tot 16 jaar: € 67,50
  • Vanaf 16 jaar: € 135,00

De eigen bijdrage wordt gedeeltelijk vergoed uit de aanvullende verzekering Basis PZP en Plus PZP.

  • Tot 16 jaar: € 25,- per paar
  • Vanaf 16 jaar: € 50,- per paar.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde leverancier? Vind een leverancier. U kunt zoeken op: orthopedische en semi-orthopedische schoenen.

Vraag altijd een akkoordverklaring bij ons aan. Stuur met deze akkoordverklaring mee:

  • Een medische diagnose van een arts
  • Een offerte van de leverancier

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

Medische Beoordelingen