1. Home
  2. Vergoedingen
  3. Voetzorg
  4. Podotherapie en andere voetzorg bij diabetes

Vergoeding podotherapie en andere voetzorg bij diabetes

Als u diabetes hebt, dan hebt u soms podotherapie of andere voetzorg nodig. Uw huisarts bepaalt jaarlijks of voetzorg voor u medisch noodzakelijk is. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw Diabetes zorgprofiel.

Wat krijgt u vergoed?

Wanneer u diabetes mellitus hebt, krijgt u elk jaar een voetcontrole. De huisarts of podotherapeut kijkt daarbij wat het risico is op Ulcus (huidzweer).

Het risico op voetulcera wordt aangegeven in zogenaamde Simm’s-classificaties. Op basis van deze classificatie en een aantal andere factoren stelt de huisarts of podotherapeut uw zorgprofiel vast. Dit zorgprofiel bepaalt de zorg die u vergoed krijgt.

Uw basisverzekering vergoedt:

  • 1 screening per jaar door uw huisarts, of
  • 1 screening per jaar door de podotherapeut na doorverwijzing van uw huisarts

Wat betaalt u zelf?

  • Als u wordt geholpen door een huisarts of podotherapeut betaalt u geen Bedrag dat u eerst zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in 2017 € 385,-. Bovenop het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500,- Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.
    . De podotherapeut kan de behandelingen ook laten uitvoeren door pedicures die als onderaannemer van de podotherapeut werken.
  • U betaalt geen eigen bijdrage.
  • Vinden er niet-medisch noodzakelijke behandelingen plaats die niet vergoed worden? Dan moet u daarover door uw podotherapeut of pedicure ingelicht zijn. Ook moet u uw toestemming hiervoor hebben gegeven.

Kies uw zorgprofiel en bekijk uw vergoeding

Uw zorgprofiel bepaalt uw vergoeding. Kies uw zorgprofiel en bekijk uw vergoeding:

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

CZ Klantenservice