1. Home
 2. Vergoedingen
 3. Voetzorg
 4. Podotherapie en andere voetzorg bij diabetes zorgprofiel 2 3 of 4

Vergoeding podotherapie en andere voetzorg bij diabetes zorgprofiel 2, 3 en 4

U hebt diabetes en uw huisarts of podotherapeut heeft vastgesteld dat u in zorgprofiel 2, 3 of 4 valt. Bekijk uw vergoeding voor podotherapie en andere voetzorg.

Wat krijgt u vergoed?

Als u diabetes zorgprofiel 2, 3 of 4 hebt, krijgt u alle noodzakelijke zorg uit uw individueel zorgplan vergoed uit uw basisverzekering.

Valt uw zorg onder een ketenzorgprogramma voor diabetes? Dan krijgt u zorg binnen een een zorggroep. Uw huisarts of therapeut organiseert deze zorg. U krijgt deze zorg altijd vergoed. Vraag uw huisarts of u deelneemt aan zo'n ketenzorgprogramma.

Valt uw zorg niet onder een ketenzorgprogramma voor diabetes? Bijvoorbeeld omdat er geen zorggroep bij u in de buurt is of omdat u Diabetes Mellitus type I hebt? Dan krijgt u de voetzorg alleen vergoed als deze onder de eindverantwoordelijkheid van een podotherapeut plaatsvindt. De podotherapeut kan de voetzorg uitbesteden aan een pedicure. Zij moeten hierover goede afspraken met elkaar maken (samenwerkingsovereenkomst). De podotherapeut blijft eindverantwoordelijk.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Als u wordt geholpen door een huisarts of podotherapeut betaalt u geen eigen risico. Wordt u geholpen door een internist of andere medisch specialist? Dan betaalt u wel eigen risico.

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan worden de kosten eerst uit het verplicht eigen risico en daarna uit je vrijwillig eigen risico betaald. Als je jouw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg vergoed. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Wat regelt u zelf?

 • Vraag uw huisarts of podotherapeut in welk zorgprofiel u valt.
 • Wordt de voetzorg niet door een huisarts, medisch specialist of verpleegkundig specialist zelf verleend? Vraag dan vooraf een verwijzing van uw huisarts, medisch specialist, physician assistant of verpleegkundig specialist.

Waar kunt u terecht?

 • Neemt u deel aan een ketenzorgprogramma voor diabetes?
  Dan wordt de zorg georganiseerd door bijvoorbeeld uw huisarts binnen een zorggroep. Vraag uw huisarts of u deelneemt aan zo'n ketenzorgprogramma.

 • Wordt uw voetzorg niet verleend door of via de zorggroep?
  Dan kiest u zelf een podotherapeut. Vind een podotherapeut. De podotherapeut moet de status "kwaliteitsgeregistreerd" hebben in het Kwaliteitsregister Paramedici en is lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (N.V.v.P.) Al onze gecontracteerde zorgverleners zijn hierbij aangesloten. De podotherapeut kan de behandelingen ook laten uitvoeren door pedicures die als onderaannemer van de podotherapeut werken.

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

CZ Klantenservice