1. Home
  2. Vergoedingen
  3. Voetzorg
  4. Podotherapie en voetzorg bij andere aandoeningen

Vergoeding voetzorg bij andere aandoeningen

Een voetbehandeling bij andere aandoeningen is een algemene voetbehandeling. Dit betekent dat er geen sprake is van diabetes, ernstige bloedvatproblemen in de benen of reumatoïde artritis. Kijk wat u vergoed krijgt voor een algemene voetbehandeling.

Wat krijgt u vergoed?

U krijgt voetzorg bij andere aandoeningen vergoed uit uw aanvullende verzekering. De arts moet vooraf altijd hebben vastgesteld dat behandeling medisch noodzakelijk is. De podotherapeut of podoloog voert de behandeling uit.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Wat regelt u zelf?

Vraag een verwijzing van uw huisarts.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een erkende podotherapeut of podoloog? Vind een podotherapeut of podoloog.

De podotherapeut moet de status "kwaliteitsgeregistreerd" hebben in het Kwaliteitsregister Paramedici en is lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (N.V.v.P.) Al onze gecontracteerde zorgverleners zijn hierbij aangesloten.

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

CZ Klantenservice