1. Home
  2. Vergoedingen
  3. Voetzorg
  4. Verbandschoenen

Vergoeding verbandschoenen

Wat krijg je vergoed voor verbandschoenen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Verbandschoenen zijn bedoeld voor mensen met huiddefecten en wonden door bijvoorbeeld circulatiestoornissen, traumatische beschadigingen, (gedeeltelijke) amputaties en operaties aan de voet. Tijdens de herstel periode is dragen van normaal schoeisel niet mogelijk.

U krijgt verbandschoenen volledig vergoed uit uw basisverzekering. De verbandschoenen worden uw eigendom.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2017 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Wat regelt u zelf?

  • Vraag een voorschrift van uw behandelend arts. Hierop moet de medische diagnose staan.
  • Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Vraag dan vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aan.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde leverancier? Vind een leverancier. U kunt zoeken op: verbandschoenen.

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

Medische Beoordelingen