1. Home
  2. Vergoedingen
  3. Zwangerschapscursus

Vergoeding zwangerschapscursus

Wat krijgt u vergoed voor een zwangerschapscursus? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Wij vergoeden gezondheidscursussen die gericht zijn op voorbereiding op de bevalling, begeleiding bij de bevalling en het fysieke herstel van de vrouwelijke verzekerde tot maximaal zes maanden na de bevalling. Een voorbeeld hiervan is een 'puf' cursus.

U krijgt de vergoeding uit de aanvullende verzekering.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kunt u terecht?

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding moet de cursus gegeven worden door een zorgverlener of organisatie die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. U moet na afloop van de gezondheidscursus een bewijs van deelname samen met een declaratieformulier insturen naar ons postadres.

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.

CZ Klantenservice